Socha sv. Václava, Světlá nad Sázavou

Socha sv. Václava, Světlá nad Sázavou
Socha pochází z roku 1884 a je umístěna na kvádrovém žulovém podstavci z roku 1940. Sv Václav má nakročenou pravou nohu, v levé ruce drží štít se znakem orlice, pravou rukou objímá praporec. Přes ramena má dlouhý plášť, u pasu vlevo meč, vpravo dýku. Čelní strana podstavce nese nápis: „Svatý Václave nedej zahynouti nám ni budoucím“, z boku je na podstavci nápis: „Ku cti sv. Václava, patrona tohoto chrámu, zbudoval zakladatel kamenického průmyslu ve zdejším kraji Josef Podpěra a jeho syn Josef Podpěra. L.P. 1940“. Socha sv. Václava patří do souboru pěti pískovcových soch před kostelem sv. Václava, který prohlásilo Ministerstvo kultury ČR v roce 2002 za kulturní památku.

https://www.kyticesvetla.cz/2012/05/15/drobne-pamatky/