Bývalý špitál, Světlá nad Sázavou

Bývalý špitál (dům čp. 101), Světlá nad Sázavou
Původní špitální budova u mostu přes řeku Sázavu byla postavena za Buriana Trčky z Lípy v roce 1578 a byla určena nejprve pro pět, později pro osm špitálníků – chudých měšťanů. Karel Seidler, který při psaní své kroniky čerpal z farní pamětní knihy, píše: „V roce 1645 hlavní držitel panství světelského, Burian Ladislav hrabě z Waldšteina, dal budovu špitální, kteráž byla na spadnutí, znova vystavěti.“

V roce 1788 byla zrušena sešlá školní budova a školní místnosti přeloženy do budovy špitálu. Zde bydlel i učitel Jan Jelen, jehož manželka Barbora tu dne 11. května 1801 porodila syna Aloise, pozdějšího hudebního skladatele, říšského poslance a nakonec ředitele archivu ministerstva vnitra ve Vídni.

V roce 1881 byla zchátralá budova zbořena a dle stavebního plánu architekta Linsbauera stavitelem J. Zemanem znovu vystavěna. Nad vchodem je znak Trčků a Salmů, dne 16. července 1933 přibyla pamětní deska Aloise Jelena, kterou věnoval ochotnický spolek Sázavan. Poslední modernizace domu proběhla v roce 1988.

https://www.kyticesvetla.cz/2012/05/17/byvaly-spital-dum-cp-101/