Kostel svatého Václava, Loket

Kostel svatého Václava, Loket
Kostel svatého Václava v Lokti je barokní římskokatolický farní kostel stojící v centru města Loket v těsné blízkosti stejnojmenného královského hradu, v okrese Sokolov, Karlovarského kraje. Nachází se poblíž západního konce historického náměstí na adrese Kostelní 14/3. Od roku 1963 je kostel památkově chráněn.[1]

Historie
První písemná zmínka o kostelu je z roku 1240 a jeho umístění v bezprostřední blízkosti hradu napovídá, že vznikl v souvislosti s ním. Kostel by již od svého vzniku farním a od roku 1248 farnost spravovali rytíři řádu křižovníků s červenou hvězdou. Dle listiny z roku 1325 krále Jana Lucemburského mělo dojít k přenesení farnosti z kostela na reprezentativnější místo, k tomu však nikdy nedošlo. Z původní stavby kostela se dochoval pouze severní portál a kvádříkové zdivo severní zdi.

Na konci 15. století došlo ke sporům mezi městem a mocným rodem Šliků z nedalekého Ostrova, při nichž kostel v roce 1473 nebo 1474 vyhořel. Poté Mikuláš Šlik zahájil výstavbu nového kostela. Ten byl vysvěcen v roce 1490 a měl zároveň sloužit jako rodinná hrobka Šliků.

Od roku 1594 využívali kostel protestanté, ale rok po bitvě na Bílé hoře sloužil opět katolické církvi, která budovu ještě několikrát upravovala.

V roce 1701 byla na témže místě zahájena výstavba nového kostela. Z původního chrámu byla použita část severní stěny, obvodové zdi kněžiště a spodní část věže. V roce 1725 vypukl velký požár města a stavba tak mohla být dokončena až roku 1734. Stavební práce prováděl stavitel Wolfgang Braunbock z Teplé a jeho syn Jan Ondřej. Sochařskou výzdobu v interiéru kostela (hlavní sloupový oltář se sochami a kazatelnou) zajistil v roce 1757 Jakub Eberle.

Hlavní sloupový oltář, donedávna s obrazem svatého Václava, pochází z roku 1759. Na kamenné menze je umístěno malované antependium z roku 1744 s Oslavou Nejsvětější Trojice od Eliáše Dollhopfa.[2]

Náhrobek Jiřího Popela z Lobkovic
V souvislosti s přestavbou kostela musela být technicky upravena také přilehlá část Kostelní ulice. To vedlo k demolici zdi někdejšího hřbitova. Zachovala se pouze kamenná boží muka z roku 1657 a náhrobek Jiřího Popela z Lobkovic, po císaři Rudolfovi II. a Vilémovi z Rožmberka třetího nemocnějšího muže tehdejšího Českého království, vězněného panovníkem na zdejším hradě, jenž zde roku 1607 zemřel.

20. století
K dalším stavebním úpravám došlo ještě v letech 1902–03, kdy bylo změněno zastřešení věže, a v 90. letech 20. století, kdy byly opraveny vnější části kostela.

Přispěvatelé Wikipedie, „Kostel svatého Václava (Loket),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Loket)&oldid=16702718 (získáno 5. 06. 2019).

Autor: Lubor Ferenc – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29975924