Křížová cesta (Martínkovice, Svatá Anna)

Křížová cesta (Martínkovice, Svatá Anna)
Křížová cesta v Martínkovicích na Náchodsku se nachází u kaple Svaté Anny v západní části obce na kraji lesa.

Historie
Křížová cesta má dochovaných čtrnáct kamených výklenkových kaplí. Vede od kaple Svaté Anny v západní části obce severním směrem. Deset kapliček je obráceno k obci, tři směrem k broumovskému klášteru a poslední, čtrnáctá opět k obci. Kaple zůstaly bez obrázků, některým chybějí nebo mají neúplná klekátka. Roku 2011 byla jednotlivá zastavení doplněna obrázky od martínkovického občana Přemysla Volfa.

Jednotlivá zastavení mají půdorys 94 x 180 cm a výšku 305 cm. Jsou jednostupňová, desková s římsou, doplněná dvěma sloupky. Obsahují červený a zlatý nápis: Jesus br.. seinen leiben Mutter.[1]

Kaple svaté Anny se nachází v západní části obce na úpatí Broumovských stěn. Pochází z roku 1798. Podle legendy na její stavbu naspořil z milodarů slepý mládenec Johan Filip Herden. Roku 1796 byl slavnostně položen základní kámen, poté se přidali další dárci a po dvou letech už stála celá kaplička. Interiér kaple obsahuje malbu Korunování Panny Marie a rokokový oltářík Čtrnácti svatých pomocníků.[2]

Druhá Křížová cesta v Martínkovicích je ve východní části obce u hřbitova.

Přispěvatelé Wikipedie, „Křížová cesta (Martínkovice, Svatá Anna),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_(Mart%C3%ADnkovice,_Svat%C3%A1_Anna)&oldid=16316535 (získáno 30. 05. 2019).

Autor: JanBedřich – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69423187