KOSTEL SV. DUCHA, Broumov

KOSTEL SV. DUCHA, Broumov
Kostel sv. Ducha je se sousedním špitálem prvně historicky připomínán již ve 14. století. V roce 1689 byl na místě starého dřeveného kostela vystavěn kostel kamenný, ve století 18. a 19. byl následně upravován. Kostel se nachází v ulici U Dolní brány kousek pod nemocnicí. Kostel sv. Ducha je prostá stavba, která svým severním průčelím ustupuje o 7 m za líc okolních obytných domů. Nynější podoba pochází z přestavby z doby vlády Otmara Zinkeho z roku 1735. V kostele se konají bohoslužby a koncerty žáků ZUŠ. Každý rok se i tento broumovský kostel účastní Noci kostelů a v průběhu jednoho týdne o prázdninách v rámci akce Týden otevřených kostelů je Kostel sv. Ducha zpřístupněn veřejnosti.

https://broumov.net/pamatky/d-1145/p1=1123