Městská knihovna Tanvald

Městská knihovna Tanvald
Městská knihovna sídlí v centru města v budově městského úřadu. Nabízí čtenářům bohatý výběr krásné i naučné literatury, novin a časopisů.V prostorech knihovny se pořádají výstavy a kulturně výchovné akce pro děti a studenty. Provoz knihovny je plně automatizován (knihovní systém Clavius) od výpůjčního protokolu až po on-line katalog přístupný veřejnosti. K dispozici je kopírovací služba, meziknihovní výpůjční služba a  veřejný internet.

Kontakt
Krkonošská 350 (budova býv. soudu)
468 41 Tanvald

Tel.: 483 369 650
E-mail: knihovna@tanvald.cz

https://www.tanvald.cz/volnycas/mestskaknihovnatanvald/