Památník válek, Tanvald

Památník obětem války 1866 a 1. sv. války
Památník padlých ve válkách r. 1859, 1866, 1878 a v 1. světové válce.