České muzeum stříbra - Kamenný dům Kutná Hora

České muzeum stříbra - Kamenný dům
Václavské náměstí 183/26
Kutná Hora

Tel.:
+420 327 512 821

http://cms-kh.cz/

Tento dnes nejproslulejší kutnohorský dům pamatuje již dobu předhusitskou, jejíž stopy nalezneme ve sklepích a v mázhauzu. Od šedesátých let 15. století náležel rodině Kroupů. Když jeden z nich, Prokop, získal v osmdesátých letech predikát z Chocemic a úřad horního hofmistra, rozhodl se zbudovat honosné patricijské sídlo. Slavná etapa Kamenného domu začala roku 1489 a jako stavitel byl zvolen mistr Brikcí, zvaný též Gauschke, který v té době stavěl radnici ve slezské Vratislavi, jež se stala i inspirací pro stavební řešení Prokopova domu, především pak pozoruhodného průčelí. Již při prvním pohledu působí důstojným dojmem výrazný arkýř, nicméně vrcholný zážitek poskytne až trojúhelníkový štít. Vymezuje jej římsa zdobená reliéfem s pastýřskými scénami. Nad ní vidíme rytíře v náznaku turnajového zápasu, kteří mají připomenout, že Prokop byl také "šlechtic". Znak havířského cechu napovídá, kde pramení Kroupovo bohatství, erb města podtrhuje význam Kutné Hory. Ve vrcholu štítu na nás shlíží trůnící madona s dítětem a po stranách světice stojí Adam a Eva pod Stromem poznání. Dnešní vzhled fasády nese známky puristické renovace objektu v závěru 19. století, po níž se stal sídlem muzea, které zde dnes turistům nabízí expozice a příležitostné výstavy.

Otevírací doba:
duben a říjen              
09:00 – 17:00 hod.

květen, červen a září   
09:00 – 18:00 hod.

červenec a srpen         
10:00 – 18:00 hod.

listopad                      
10:00 – 16:00 hod.

pondělí – zavřeno
(poslední vstup 30 min před koncem otevírací doby. Doporučujeme předem objednat návštěvu větších skupin).

Vstupné:
Prohlídka I. okruh - Královské horní město-měšťanská kultura a život v 17.-19. století, včetně výstavy - dospělí 50,- (snížené 30,-)
Prohlídka II. okruh - Lapidárium - dospělí 40,- (snížené 20,-)
Prohlídka I. + II. okruh - dospělí 80,- (snížené 40,-)
Samostatný vstup na výstavu -  dospělí 10,- (snížené 5,-)

Při předložení vstupenky zakoupené do expozic v objektu Hrádek obdržíte jednorázovou 25% slevu vstupného do Kamenného domu. Vstupenku lze použít v rámci jedné sezóny.

Cizojazyčný výklad:
Prohlídka I. okruh - Královské horní město-měšťanská kultura a život v 17.-19. století, včetně výstavy - dospělí 60,- (snížené 40,-)
Prohlídka II. okruh - Lapidárium - dospělí 50,- (snížené 30,-)
Prohlídka I. + II. okruh - dospělí 90,- (snížené 50,-)