Parčík Pohádka, Hradec Králové

Parčík Pohádka, Hradec Králové
Parčík Pohádka je park v Hradci Králové, který se nachází v částečném vnitrobloku mezi Gočárovou třídou, ulicemi Šafaříkovou, V Lipkách a budovou filozofické fakulty. Jeho velikost je 4 236 m²[1] a vznikl v roce 2001 revitalizací zanedbané zahrady základní školy, dnes Pedagogické fakulty UHK.[2]

Historie
Před založením parku
Původně zde bývalo volné prostranství – obyčejná louka, z níž se později stala zahrada učitelského ústavu, resp. Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, která byla při stavbě budovy YMCA citelně znehodnocena. V období komunistického režimu byla opomíjena až zanedbávána.

Vznik
Zahrada byla přebudována podle architektonického návrhu ing. Petry Součkové a ing. arch. Františka Čurdy v roce 2001[3]. Autoři výše zmíněného návrhu využili jako základ parčíku původní vzrostlé stromy, které obohatili další parkovou výsadbou a mobiliářem, k němuž přibylo dětské hřiště. Veřejná zakázka na stavební úpravy byla 6. března 2001 zadána firmě Stavo & Sachs Kukleny, s.r.o., Hradec Králové, která ji úspěšně dokončila.

Postupem času muselo být opraveno i dětské hřiště, jehož některé dožilé prvky byly v roce 2009 nahrazeny novými[4].

Přispěvatelé Wikipedie, „Parčík Pohádka (Hradec Králové),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C4%8D%C3%ADk_Poh%C3%A1dka_(Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9)&oldid=15805629 (získáno 15. 05. 2019).

Autor: Boris-Jelinek – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59930550

Body zájmu

Tipy na trasy