Jiráskova chata, Dobrošov

Jiráskova turistická chata, Dobrošov
Jiráskova chata na Dobrošově je nejvyhledávanějším turistickým místem v okolí Náchoda. Původní turistická útulna Klubu českých turistů z roku 1896 již po roce 1900 svou kapacitou nestačila stále rostoucí návštěvnosti, a tak se v r. 1912 zrodil projekt na chatu novou. Jeho autorem byl architekt Dušan Jurkovič. Stavbu však oddálila 1. světová válka. Po jejím skončení a vzniku samostatného československého státu se myšlenka postavit novou turistickou chatu znovu oživila a byla spojena se jménem spisovatele A. Jiráska, rodáka z blízkého Hronova. Základní kámen položili Náchodští 10. července 1921 při slavnostech organizovaných KČT v předvečer 70. narozenin A. Jiráska. Stavba zahájená v květnu 1923 byla dokončena ještě v témže roce a otevřena na sv. Václava, dne 28. září 1923.
Poslední rekonstrukce chaty proběhla v letech 1995–2002. Do užívání veřejnosti byla předána dne 14. září 2002. Slavnostního otevření se zúčastnilo na 3000 lidí z celé České republiky i sousední Polské republiky.

Kontakt:
+420 725 506 540

Aktuální informace na https://www.jiraskovachata.cz/