Kostel sv. Vavřince, Náchod

Kostel sv. Vavřince, Náchod
Farní kostel byl umístěn do středu náměstí a jeho výstavba začala v průběhu 2. třetiny 14. století. Měl obdélnou loď s užším pětibokým presbytářem na východní straně, jehož nároží zesilovaly opěráky. Součástí kostela byla i jižní věž, později zvaná Eva. Mezi léty 1380–1400 byl zaklenut presbytář kostela dodnes dochovanou gotickou žebrovou klenbou s konzolami ve tvaru fantastických masek a zvířecích hlav. V letech 1550–1552 přistavěli náchodští měšťané k severní straně presbytáře druhou vyšší věž, která krátce sloužila jako městská hláska a byla později nazvána Adam. K velké přestavbě kostela došlo za Smiřických v letech 1570–1579 pod vedením italského stavitele Baltazara Vlacha. Za požáru města roku 1663 shořel krov kostela, byly zničeny zvony a velmi těžce poškozeny obě věže.

Obnova lodě a presbytáře byla dokončena do března 1664, staticky narušené věže byly sníženy téměř na výšku lodě a opatřeny dřevěnými zvonovými patry s báněmi. Současně byly zvonařem Martinem Schrötterem starším ulity dva nové zvony, z nichž se dodnes zachoval menší zvon Maria. Roku 1702 bylo k jižní věži přistavěno točité schodiště na panskou oratoř a ve 2. polovině 19. století byla k západnímu průčelí připojena pseudogotická předsíň.

Z vybavení interiéru je třeba připomenout pozdně gotický bohatě zdobený pískovcový sanktuář na severní straně presbytáře vytvořený za Jindřicha staršího Minsterberského mezi léty 1470–1477, renesanční pamětní desku s datem 1570, rod Smiřických připomíná také přes 3 m vysoký renesanční epitaf v jižní zdi presbytáře z počátku 17. století. Ze zařízení je nejstarší a nejcennější cínová křtitelnice z roku 1463 od slavného zvonaře Ondřeje Ptáčka z Kutné Hory. Další vybavení kostela pochází převážně z 18. a 19. století, kromě hlavního oltáře s obrazem sv. Vavřince, to jsou boční oltáře – vlevo sv. Anny od červenokosteleckého malíře Gustava Vacka a vpravo pseudogotický oltář Panny Marie. Kazatelna je z roku 1791, původní byla přenesena do kostela sv. Jana Křtitele ve Starém Městě. Křížová cesta od Břetislava Kafky byla vytvořena roku 1953.

Bohoslužby se konají denně mimo pondělí.