Galerie výtvarného umění, Náchod

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje se nachází v krásném prostředí zámeckého parku v budově bývalé zámecké jízdárny. Adaptací jízdárny v roce 1983 vznikla architektonicky výjimečná bezbariérová výstavní síň, patřící k nejpůsobivějším v České republice. V lichých letech galerie představuje v přízemí od dubna do listopadu sbírku ruského malířství 19. a počátku 20. století, na ochozu menší proměnné autorské výstavy. V sudých letech pak prezentuje rozsáhlými retrospektivami významné, zvláště solitérní, umělecky zralé osobnosti českého výtvarného umění. Každoročně probíhá v závěru sezóny monumentální přehlídka umění z regionu.

Otevřeno: út - ne 9:00 – 17:00

Kontakt: +420 491 423 245

Aktuální informace na http://www.gvun.cz/