Zámek Potštejn

Zámek Potštejn
Historie Potštejna začíná ve 13. století, kdy byl, zřejmě za vlády Přemysla Otakara II., založen hrad. Staviteli hradu byli příslušníci rodu Drslaviců. První doložená písemná zmínka pochází z roku 1259 z listiny privilegií města Litomyšle, jedná se o svědectví Půty z Potštejna. Další písemná zmínka pochází z roku 1312 a zmiňuje Procka z Potštejna se synem Mikulášem. Tento Mikuláš se později pro neshody s Janem Lucemburským stává loupeživým rytířem. Přepadává kupecké karavany na zdejší obchodní stezce a jeho činy jsou natolik závažné, že markrabí Karel zorganizoval trestnou výpravu. Tehdy nedobytný hrad Karel IV. roku 1339 dobyl a pod strženou věží zemřel i Mikuláš z Potštejna. Karel zabral jménem krále Mikulášovy majetky. Další majitelé se často střídali, králové totiž hrad často zastavovali. Nejslavnější období hradu nadchází rokem 1495, kdy Potštejn kupuje Vilém z Pernštejna a pouští se do mohutné přestavby hradu.

Dějiny městečka a hradu jsou těsně spjaté. Hrad byl natolik rozlehlý, že zabíral celý hradní kopec, proto hospodářské budovy vznikly dole v městečku. Části tohoto dvora se dochovaly v dnešním zámku – sklepení pod východní a severní stranou je nejstarší. Silné zdi ukazují, že zde zřejmě stála tvrz a dnešní sklepy byly jejím přízemím. Již v roce 1558 je zmiňován poplužní dvůr, který kupuje Václav Hrzán z Harasova a s ním jsou spojeny i renesanční úpravy. V 17. století přichází hospodářský úpadek, spolu s hradem pustne i dvůr a potažmo celé městečko. Další přestavba je připisována novým majitelům, rodu Zárubů z Hustířan. Z této doby pochází většina kleneb na zámku.

Otevírací doba zámku
květen - srpen: denně mimo pondělí 9:00 - 17:00 hodin
září: víkendy 9:00 - 16:00 hodin
Skupiny nad deset osob provázíme i mimo provozní dobu po předchozím objednání.
Zámek je otevřen i o státních svátcích.

Vstupné zámek
Prohlídka historických interiérů s výkladem
dospělí: 120 Kč
dítě/důchodce/student: 90 Kč
rodinné vstupné 2+2: 350 Kč
děti do 3 let: zdarma

Hrané prohlídky a Betlémský příběh
dospělí: 140 Kč
dítě/důchodce/student: 110 Kč
rodinné vstupné 2+2: 450 Kč
děti do 3 let: zdarma

Vstupné Bubákov
standardní: 120 Kč
dětem do 5 let nedoporučujeme

Vstupné Pohádkov
standardní: 50 Kč

Vstupné Bludiště U Karla IV.
standardní: 60 Kč
děti do 3 let: zdarma

Dětské vstupné je určeno dětem od 3 do 12 let.
Studenti a důchodci mají nárok na snížené vstupné po předložení platného průkazu.

Kontakt
Zámek Potštejn
Jarníkova č.p. 1
Potštejn

E-mail: zamekpotstejn@zamekpotstejn.cz
Mobil: +420 728 939 028

http://www.zamekpotstejn.cz/