Malá pevnost, Terezín

Malá pevnost, Terezín
Fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa. Roku 1994 byla v Malé pevnosti otevřena nová stálá expozice o historii policejní věznice. Podává svědectví o perzekuci českého národa za nacistického režimu v 2. světové válce a zaznamenává osudy českých vězňů zavlečených do jiných koncentračních táborů na území nacistické německé říše.

Stálé expozice:
Malá pevnost 1940–1945
Expozice výtvarného umění Památníku Terezín "Umění proti fašizmu a válce"
Terezín 1780–1939
Vězeňská prádelna
Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945
Milada Horáková 1901-1950
Vykonavatelé zločinů. Represivní aparát SS v Terezíně a Litoměřicích, 1940 - 1945.
Kamila Ženatá: Oplakávání
Internační tábor pro Němce. Malá pevnost 1945–1948

Krátkodobé výstavy instalované ve výstavních prostorách Malé pevnosti, návštěva kina s dokumentárními filmy, obchod s možností nákupu brožur, knih, CD, DVD a suvenýrů.

Otevírací doba
https://www.pamatnik-terezin.cz/oteviraci-doba

Vstupné
https://www.pamatnik-terezin.cz/vstupne

Kontakt
Památník Terezín
Principova alej 304
411 55 Terezín

(+420) 416 782 225
pamatnik@pamatnik-terezin.cz

https://www.pamatnik-terezin.cz/mala-pevnost