Památník Terezín

Památník Terezín
V krátkém čase po skončení druhé světové války se rozvinula snaha o zachování a udržení míst utrpení a smutku tak, aby byla stálou připomínkou i výstrahou pro budoucí generace.

Dne 6. května 1947 vláda Československé republiky rozhodla zřídit v Terezíně památník s cílem zachovat a udržovat pietní místa v tom stavu, v jakém byla v době nacistické poroby. Památník Terezín dnes tvoří soubor jednotlivých pietních míst, která jsou značně rozptýlena a netvoří ucelenou lokalitu.

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.

V České republice je Památník Terezín jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

Památník Terezín je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.

Otevírací doba
https://www.pamatnik-terezin.cz/oteviraci-doba

Vstupné
https://www.pamatnik-terezin.cz/vstupne

Kontakt
Památník Terezín
Principova alej 304
411 55 Terezín

(+420) 416 782 225
pamatnik@pamatnik-terezin.cz

https://www.pamatnik-terezin.cz/