Památník Lidice

Památník Lidice
Posláním Památníku Lidice je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se dne 10. června 1942 stali obětí nacistického násilí, a zachování jména obce Lidice jako celosvětového symbolu obětí válečných zločinů. Areál Lidic byl prohlášen kulturní památkou 3. března 1962, 16. srpna 1995 byl nařízením vlády prohlášen za národní kulturní památku.

Muzeum
Budova muzea se nachází v sousedství východního křídla kolonády, asi 100 m od hlavní silnice Praha–Kladno. Muzeum bylo postaveno v roce 1962 podle projektu arch. Františka Marka.

V roce 2005 započala rozsáhlá rekonstrukce a rozšíření celého objektu. O rok později u příležitosti pietní vzpomínky k 64. výročí vyhlazení obce Lidice, bylo otevřeno zrekonstruované muzeum s novou multimediální expozicí pod názvem A nevinní byli vinni... Expozice seznamuje návštěvníky se životem a osudy obyvatel obce, jejím zničením a obnovou na pozadí klíčových dobových událostí.

Síň In Memoriam
Síň je součástí areálu památníku, nachází se pod terasou dvouramenného schodiště sestupujícího k pietnímu území. Prostor je využívaný k tématickým výstavám, např. o městech a vesnicích, které postihl obdobný osud jako Lidice. Vstup zdarma.

Síň Pod Tribunou
Výstavní prostor, nacházející se pod bývalou řečnickou tribunou, je využíván k výstavám historického charakteru. Vstup zdarma.

Galerie
Lidická galerie se nachází uprostřed nových Lidic, asi 500 m od areálu muzea Památníku Lidice. Budova byla postavena podle projektu arch. Františka Marka a sloužila jako kulturní dům obce. Stavba byla započata v roce 1957. Po roce 1989 přešla do soukromých rukou a přestala sloužit svému původnímu účelu. Zchátralý objekt byl vykoupen státem a v letech 2002–2003 přestavěn k nynějšímu využití.

Rodinný dům, ulice Osady Ležáků, č. p. 116
V domě najdete stálou expozici s názvem Stavíme nové Lidice, věnovanou výstavbě nových Lidic, jejich architektuře, bytové kultuře a každodennímu životu.

Růžový sad
Iniciativa k založení růžového sadu vznikla v Anglii, kde 10. června 1954 vystoupil s touto myšlenkou spolek Lidice budou žít, jehož předsedou byl Sir Barnett Stross, poslanec britského parlamentu. Sad byl založen v červnu 1955 pod názvem Sad míru a přátelství.

Pomník dětským obětem války
Zločin spáchaný na lidických dětech hluboce zasáhl akademickou sochařku prof. Marii Uchytilovou. V roce 1969 se rozhodla vytvořit bronzové sousoší lidických dětí, které mělo být zároveň vnímáno jako Pomník dětským obětem války.

Otevírací doba a vstupné
http://www.lidice-memorial.cz/kontakt/oteviraci-doba-a-vstupne/

Kontaktní údaje
Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR
Tokajická 152
273 54 Lidice

tel.: 312 253 063
objednavky@lidice-memorial.cz
lidice@lidice-memorial.cz

http://www.lidice-memorial.cz/