Severočeská galerie výtv. umění, Litoměřice

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje od roku 2001. Hlavním posláním této příspěvkové organizace, které je vymezeno ve Zřizovací listině, je plnit funkci galerie ve smyslu ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a dle změny některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména získávat, shromažďovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat sbírky muzejní povahy. SGVU v Litoměřicích se zaměřuje zejména na české umění od 14. století do současnosti, na evropské umění 16.–20. století a na sbírání, uchovávání, prezentování a studium naivního umění, a to celostátně. Tyto sbírky tvoří základ pro prezentaci ve vlastním výstavním programu, ale i na výstavách dalších institucí ať už doma nebo v zahraničí. SGVU v Litoměřicích byla otevřena pro veřejnost v roce 1958 a řadí se tak k nejstarším muzeím umění v České republice. V současné době pro výstavní účely využívá čtyři samostatné objekty v Litoměřicích. V Michalské ulici č. 7 je tzv. hlavní budova, kde se nachází stálá sbírka českého výtvarného umění 14. až počátku 20. století a dále pak prostory pro krátkodobé výstavy. Na Mírovém náměstí č. 24 je v předním traktu umístěna Galerie a muzeum litoměřické diecéze a v zadním traktu pak stálá expozice naivního umění a l´art brut. Pro sezónní výstavy je využíván bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii. SGVU v Litoměřicích je členem profesního sdružení Rady galerií ČR.

Otevírací doba a vstupné
https://galerie-ltm.cz/profile/svgu/

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Hlavní budova Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích v ulici Michalská

Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Galerie a muzeum litoměřické diecéze na Mírovém náměstí

Kostel Zvěstování Panně Marii
Bývalý jezuitský barokní kostel využívaný pro příležitostné výstavy.

Galerie Gotické dvojče
Jednorázové výstavy v historicky unikátním nejstarším měšťanském domě v Litoměřicích

Kontakt:
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. ÚK
Michalská 7
412 01 Litoměřice

telefon: 416 732 382
info@galerie-ltm.cz

https://galerie-ltm.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy