Myší díra - Tmavá fortna - hradby, Chrudim

Myší díra (též Tmavá fortna) - hradby, Chrudim
Štěpánkova ulice čp 85/I

Na jižní straně hradeb existující "Tmavá fortna" je tvořena úzkým zaklenutým průchodem mezi domy čp. 85/I a 86/I ve Štěpánkově ulici. Tato fortna byla vystavěna dodatečně v 15. století na úkor domu čp. 85/I. V roce 1439 se v písemných pramenech uvádí jako "Nová".

http://chrudimsky.navstevnik.cz/mestska-pamatkova-zona/#19