Rodný dům Jana Nepomuka Štěpánka, Chrudim

Rodný dům Jana Nepomuka Štěpánka, Chrudim
Štěpánkova ulice 89/I (kulturní památka)

Původně gotický, renesančně přestavěný měšťanský dům s klasicistní fasádou. Rodný dům dramatika a jednoho z ředitelů pražského Prozatimního divadla Jana Nepomuka Štěpánka (1783 - 1844).

http://chrudimsky.navstevnik.cz/mestska-pamatkova-zona/#18