Rozvodovský dům, Chrudim

Rozvodovský dům, Chrudim
Resselovo náměstí čp. 76/I (kulturní památka)

Měšťanský dům s gotickým jádrem, renesančními prvky v interiéru a empírovou fasádou s alegorickými náměty a figurální výzdobou. Dům je doložen písemně od roku 1592, za Třicetileté války velmi zpustl. Nynější podoba pochází z přelomu 18. a 19. století. Své jméno získal od rodiny Rozvodovy, která jej vlasnila v letech 1787 až 1889.

http://chrudimsky.navstevnik.cz/mestska-pamatkova-zona/#17