Pardubická fortna a Ceregettiho dům, Chrudim

Pardubická fortna a Ceregettiho dům, Chrudim
Fortenská ulice čp. 43/I (kulturní památka)

Počátky domu sahají do 14. století. Vedle domu byla zřízena v 15. století branka pro pěší, tzv. Pardubická fortna (poprvé se zmiňuje v roce 1459 jako "stará fortna"), doplněná z vnější strany barbakanem (dnes dům čp. 98/VI). V přízemí se nachází sál s bohatě štukovaným stropem asi z poloviny 18. století, patrně dílo malíře Josefa Ceregettiho a štukatéra Ignáce Ceregettiho.

http://chrudimsky.navstevnik.cz/mestska-pamatkova-zona/#7