Židovský hřbitov, Chrudim

Židovský hřbitov, Chrudim
Židovský hřbitov byl slavnostně předán do užívání 19.ledna 1890 Spolkem israelitů. Od druhé světové války hřbitov nemohl být užíván a chátral. Nejstarší náhrobek je z roku 1890, nejmladší z roku 1940. Náhrobků se dochovalo zhruba 100. Na některé náhrobky byla dotesána jména obětí nacismu. Dle dochovaného plánku jsou náhrobky rozděleny do sekcí - zakladatelé hřbitova, dětské hroby, hroby pro cizince. Nápisy jsou české, německé, hebrejské a jejich kombinace.