Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, s knihovním fondem přesahujícím milion knihovních jednotek patří k významným kulturním a vzdělávacím institucím Moravskoslezského kraje.

Nynější krajská knihovna, založena v roce 1951, vytváří informační a znalostní zázemí k celoživotnímu vzdělávání občanů i k uspokojování kulturních potřeb obyvatel a návštěvníků kraje. Poskytuje informační zdroje k podpoře výzkumu, vývoje a ekonomických aktivit a pomáhá rozvoji více než čtyř set knihoven v kraji.

Kontakt
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9
702 00  Ostrava, Moravská Ostrava

E-mail: msvk@svkos.cz
Telefon: +420 596 118 881

https://www.svkos.cz/