Střed Evropy podle Járy Cimrmana, Havl. Brod

Střed Evropy v Havlíčkově Brodě podle Járy Cimrmana
Snad všechny středoevropské státy někdy pomyslely na to, jestli právě na jejich území neleží onen jeden jediný bod – tedy střed našeho kontinentu. Tak se například Slováci domnívají, že je střed Evropy u Kremnice, své evropské středy mají prý i Němci, Poláci a samozřejmě Češi. I u nás je údajných středů Evropy více. U Třebíče, u Znojma, u Žďáru nad Sázavou a kdo ví, kde ještě.

Také o Havlíčkobrodsku se odpradávna traduje, že tu někde střed Evropy leží. Proto jsme se snažili najít dostupné metody, jak přesně zjistit, kde se kýžené místo skutečně nachází. Byli jsme však zklamáni, protože to v podstatě nelze. Evropa je velmi členitý a rozmanitý tvar, svou roli hrají i rozdílné nadmořské výšky světadílu, otázka, zda do Evropy započítat také moře a oceány a v neposlední řadě je tu příliv a odliv, který celou záležitost komplikuje.

Nezbývalo nám nic jiného, než se obrátit na poslední možnou instanci, která nás mohla zachránit. Tou je pozůstalost českého vědce Járy Cimrmana. V Žižkovském divadle Járy Cimrmana jsme se u cimrmanologa Zdeňka Svěráka snažili zjistit, zda se Cimrman někdy o středu Evropy nezmínil. Měli jsme štěstí. Zjistilo se totiž, že když se Cimrmana ptali, kde leží střed Evropy, odpověděl doslova: "Taková místa bývají u Brodu." To už byla stopa, a tak začalo pátrání.

Je možné namítnout, že Brodů je v Česku několik. Střed Evropy se ale skutečně našel jen v katastru města Havlíčkův Brod. Zdánlivě obyčejná skleněná koule byla nalezena blízko bývalého brodu přes řeku Sázavu. A tak se ukázalo, že střed Evropy není jedno jediné místo, jeden jediný bod. Stejně tak jako je Evropa pulsujícím a pohyblivým tvarem, i její srdce je těleso bez pevného zakotvení. Jisté ale je, že do Havlíčkova Brodu patří.

Součástí představení projektu Střed Evropy podle Járy Cimrmana je i umělecká maketa Centrum Europae, která slouží zároveň jako pomůcka pro fyzikální důkaz faktu, že střed Evropy je skutečně v Havlíčkově Brodě.

střed Projekt Střed Evropy podle Járy Cimrmana je zatím ve svých začátcích. Autoři projektu a "Tým Středu Evropy" využívá tuto zeměpisnou skutečnost pro pořádání dalších akcí – kulturních, sportovních, vzdělávacích. Mohou mít podtext recese a humoru, ale mohou být i vážnější. Akce by měly hlavně přispívat k lepšímu poznání jednotlivých evropských států, jejich kultur, zvyků, tradic a jazyků.

Myšlenku, že Střed Evropy je v Havlíčkově Brodě, první odvážně vyslovil a obhájil geniální Jára Cimrman.

http://mic.muhb.cz/stred-evropy-v-havlickove-brode-podle-jary-cimrmana/ds-27523/p1=57888