Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a sídlí v horní části Havlíčkova náměstí v budově Havlíčkova domu.

Expozice
Karel Havlíček Borovský – život a odkaz
Stálá expozice věnovaná Karlu Havlíčku Borovskému
Nenechte si ujít návštěvu Havlíčkova bytu. Kdykoliv v běžnou otevírací dobu muzea si v prvním patře muzea můžete prohlédnout tuto stálou výstavu s názvem „Karel Havlíček Borovský – život a odkaz“. Karel Havlíček Borovský, rodák z nedaleké Borové, byl český básník a novinář. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárně bývá řazen do realismu, politicky pak patří k tzv. 2. generaci národních buditelů. V květnu 1945 byl na jeho počest Německý Brod přejmenován na Havlíčkův Brod. Přečtěte si více informací o expozici a určitě za námi zavítejte do Havlíčkova domu.

Štáflova bašta
Dochovalá nárožní věž z hradeb městského opevnění nyní nazývaná Štáflova bašta je památníkem malíře Otakara Štáfla a veřejnosti byla zpřístupněna od roku 1957. Stojí v těsné blízkosti místa, kde stávala rodná chalupa malíře. Vidět zde můžete některé originální předměty dokumentující jeho život a dílo, ale také Štáflovy plastické obrazy ze života Karla Havlíčka Borovského.

Městské opevnění bylo postaveno v období let 1310-1350. Z této hradby se dochovala jen jedna nárožní věž – Štáflova bašta- s úsekem hradby u gymnázia. Z parkánové hradební zdi z konce 15. století zůstaly dochovány hradební pasy s baštami na východní straně městského jádra a v jižní až jihozápadní části města u řeky Sázavy.

Staroegyptská hrobka
Návštěvníci mohou v rámci jedné vstupenky do muzea navštívit „Staroegyptskou hrobku“. Jde o mírně upravenou výtvarnou instalaci v podzemních chodbách pod Havlíčkovým domem. Výzdobu podzemí, zahrnující malby, nápisy, různé keramické a kamenné artefakty, ale i repliky mumií.

Výzdoba a repliky artefaktů jsou dílem studentů z Gymnázia Havlíčkův Brod, Základní umělecké školy J. V. Stamice z Havlíčkova Brodu a dále studentů z Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední školy uměleckoprůmyslové ve Světlé nad Sázavou.

Historické centrum
Historické jádro města Havlíčkův Brod je od roku 1990 uznáno jako chráněná památková zóna, zahrnující zejména náměstí, které je na místě bývalého rybníka. Štítové domy jsou dochované téměř kolem celého náměstí i v přilehlých uličkách. Již ve 13. století byla zdejší zástavba zčásti zděná.

Pokud se chystáte prohlédnout si město Havlíčkův Brod či jeho okolí, možná byste uvítali naše průvodcovské služby. Odborný výklad popularizovanou formou, historická fakta, kulturní zajímavosti, to vše jistě zpříjemní Vaše toulky za minulostí i současností.

Otevírací doba a vstupné
https://www.muzeumhb.cz/oteviraci-doba-a-vstupne/

Kontakt
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Havlíčkovo náměstí 19
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: muzeum@muzeumhb.cz
tel.: 569 429 151

https://www.muzeumhb.cz/