Kašna na náměstí, Chrastava

Kašna na náměstí, Chrastava
Na náměstí lze spatřit Kamennou kašnu z roku 1707, která byla zrestaurována v roce 2010. U kašny stával v době dávné minulé pranýř, kde byli na veřejnosti vystavováni provinilci.