Pozorovací stanice Výhledy

Pozorovací stanice Výhledy
Výhledy, zalesněný kopec nad Vítkovem s vrcholem ve výšce 569 m.n.m., stojící na hranicích s Polskem a pro obě strany důležitý orientační bod. Již v minulosti poutal tento vrchol pozornost místních obyvatel a tak již v roce 1864 zde byl umístěn trigonometrický bod, dodnes sloužící při tvorbě map.V roce 1872 byla na Výhledech otevřena restaurace s vyhlídkou, jenž se stala oblíbeným výletním místem pro obyvatele na obou stranách hranice (tehdy ještě Německé císařství „Deutsches Reich“, kdy řeka Nisa tvořila hranici mezi Saskem, Pruskem a Rakousko - Uherskem).
Bohužel dějinné zvraty zapříčinily po 2. světové válce devastaci tohoto místa, zejména po vyhoření původní restaurace, která již nebyla obnovena.
Genius loci místa ovšem zůstal a po otevření hranic se vrchol Výhledů stal opět místem setkávání obyvatel, dnes již 3 států – České republiky, Německa a Polska.
Právě skutečnost, že Výhledy jsou místem setkávání obyvatel 3 států, dala vzniknout projektu „Stanice pro pozorování životního prostředí na Výhledech“, podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 – 2013 prostřednictvím Euroregionu Nisa.
V rámci projektu vznikla nad skalním útvarem na vrcholu Výhledů dřevěná novostavba pozorovací stanice, ze které je nejen výhled do české části pohraničí, ale zejména poskytuje návštěvníkům možnost pozorovat místní faunu.

http://www.chrastava.cz/2014/vyhledy.htm