PODJEŠTĚDSKÉ MUZEUM, ČESKÝ DUB

PODJEŠTĚDSKÉ MUZEUM, ČESKÝ DUB
Podještědské muzeum, umístěné v architektonicky hodnotném objektu neorenesanční vily upravené ve stylu historizující secese, prezentované včetně velké části jejího původního vnitřního vybavení, nabízí návštěvníkům několik zajímavých tematicky uspořádaných expozic, vycházejících především z rozsáhlých muzejních sbírek národopisných, historických a uměleckých.

Návštěvník má při své cestě netradičně pojatým českodubským muzeem možnost nahlédnout do soukromého i společenského světa spisovatelky Karoliny Světlé (Světlá se od roku 1853 až do své smrti v roce 1899 opakovaně vracela do milovaného Podještědí, jemuž věnovala pět svých románů a na třicet povídek), seznámí se s českodubskou epizodou Bedřicha Smetany (Smetana několikrát pobýval u své matky žijící v Českém Dubu a ve městě dokonce i dvakrát koncertoval;  Podještědí je se Smetanou spojeno též prostřednictvím dějiště jeho opery Hubička), navštíví historické prostředí nedaleké světelské rychty, fiktivní podještědskou venkovskou domácnost z poč. 19. století i byt původních majitelů reprezentativní Blaschovy vily (dnes sídlo Podještědského muzea), seznámí se s dochovaným bohatstvím českodubské židovské obce (vzácně dochované zařízení modlitebny z 18. století), s poklady místního obrozeneckého spolku Česká Beseda a prostřednictvím rekonstrukce venkovské školní jednotřídky nahlédne do života podještědských dětí na přelomu 19. a 20. století.

Kromě výše uvedeného nabízí Podještědské muzeum také dvě zcela unikátní expozice. Přímo v prostorách muzea je to expozice gotické šablonové techniky (technika používaná mj. i středověkým Mistrem Theodorikem, dvorním malířem císaře Karla IV., později  zlidovělá), prezentující mj. i originál pozdně gotické šablonově zdobené skříně z konce 15. století, pocházející z kostela sv. Ducha v Českém Dubu. Expozici gotické šablony v Čechách dotváří evokace výzdoby pozdně gotického středověkého interiéru, zdobeného šablonovou technikou.

Poslední a umělecko-historicky nejhodnotnější expozicí Podještědského muzea je cca 400 m vzdálený patrový komplex dochovaných kamenných románsko-gotických staveb bývalé johanitské komendy (tj. „kláštera“ rytířsko-špitálního řádu sv. Jana), založené r. 1237 významným českým velmožem Havlem z Lemberka a jeho manželkou sv. Zdislavou. Turisticky nejatraktivnější část komendy představuje velký vstupní románsko-gotický sál klenutý třemi křížovými klenbami a románská kaple sv. Jana Křtitele, která je jednou z nejstarších dochovaných staveb na severu Čech. Ojedinělosti a historickému tajemnu českodubské johanitské komendy nahrává i zajímavý osud této stavby, která byla až do roku 1991, kdy došlo k jejímu nečekanému „znovuobjevení“ pod pláštěm architektonicky nic nevypovídajících novodobých staveb, považována za beze zbytku zaniklou již za husitských válek v 15. století.

Nedílnou součást expozice Podještědského muzea včetně johanitské komendy je průvodcovský výklad, založený na výsledcích dlouhodobé badatelské činnosti a na znalosti a pochopení místního genia loci.

Otevírací doba
DUBEN - ZÁŘÍ
PO - ÚT zavřeno
ST - NE 9 - 17
poslední vstup je v 16 hod.

ŘÍJEN - BŘEZEN
zavřeno

Ceník
Velký okruh (muzeum + komenda)
dospělí 100 Kč
děti od 6 do 15 let, studenti, senioři, ZTP 60 Kč
děti do 6 let zdarma
rodinné vstupné (2 dospělí a max 3 děti do 15 let) 250 Kč

Malý okruh (muzeum nebo komenda)
dospělí 60 Kč
děti od 6 do 15 let, studenti, senioři, ZTP 40 Kč
děti do 6 let zdarma
rodinné vstupné (2 dospělí a max 3 děti do 15 let) 150 Kč

https://www.muzeumceskydub.cz/prohlidky-a-vstupne.html

Kontakt
PODJEŠTĚDSKÉ MUZEUM
Svobody 31/IV
463 43  Český Dub

Telefon: +420 485 147 090
Fax: +420 485 147 090
Telefon na průvodce: +420 728 045 065
E-mail: muzeum@cdub.cz

https://www.muzeumceskydub.cz/