Nový hřbitov, Havlíčkův Brod

Nový hřbitov, Havlíčkův Brod
Byl založen asi roku 1910 za městem u pražské silnice rozhodnutím okresního výboru. K prvnímu pohřbívání došlo v letech 1915 až 1916. Městská rada vydala ve 30. letech 20. století z hygienických důvodů zákaz pohřbívání na městském hřbitově u kostela sv. Vojtěcha. Po mnoha úředních nařízeních ve 40. a 50. letech 20. století se teprve od  roku 1961 na základě rozhodnutí rady Okresního národního výboru v Havlíčkově  Brodě stal jediným městským hřbitovem. Po založení nového Zemského ústavu pro choromyslné na Rozkošské ulici ve 20. letech 20. století byla vyhrazena zadní část městského hřbitova k pohřbívání pro potřeby ústavu. V dnešní době je v této části vsypová loučka. Hřbitov má pěknou parkovou úpravu.

http://mic.muhb.cz/novy%2Dhrbitov/os-15794/p1=58851