Kostel-Chrám Panny Marie Brandýs nad Labem

Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie
Boleslavská ulice
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Stará Boleslav není jen poutním místem národní tradice svatováclavské. Na tomto nejstarším českém poutním místě mariánském je uctívána Panna Maria s Ježíškem, zpodobněná na starobylé ikoně, vytvořené v pozlacené korintské mědi. Kult obrazu milostné Panny s Ježíškem -  Palladia České země - přiváděl do Staré Boleslavi desetitisíce poutníků, a tak původní  kapli, postavenou na místě nálezu Palladia, nahradil kostel Panny Marie a sv. Jiří, ale ani ten poutnímu provozu nedostačoval. Od roku 1617 za vydatné podpory císařovny Anny, choti krále Matyáše, začal italský stavitel Jacoppo de Vaccani s budováním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Tento chrám, otevřený roku 1623,  je jednou z prvních barokních sakrálních staveb na českém území. V 18. století byl za presbyteriem svatyně zbudován ambit a dvorský architekt Kilián Ignác Dientzenhofer dostavěl jižní věž a nově vyřešil průčelí chrámu se sochami hlavních českých světců s Palladiem. Hlavní oltář chrámu, dílo Františka Maxmiliána Kaňky, je vyzdoben Braunovým sousoším Nanebevzetí Panny Marie. V presbytáři chrámu byla zřízena zvláštní schrána pro Palladium, jejíž mřížové dveře jsou zdobeny znakem donátorů, osmi stříbrnými hvězdami rodu Šternberků. Také oltáře a celá výzdoba bočních kaplí byla pořízena na náklady předních šlechtických rodů a kaple nesou jejich jména: Černínská, Berků z Dubé, Lažanských, Slavatovská, Valdštejnská a Morzinsko-Martinická.V kryptě chrámu je spolu s mumiemi duchovních pohřben pruský generál von Wartenberg, který zde roku 1757 padl v jednom ze střetů války prusko-rakouské.

http://www.infocentrum-brandysko.cz/