Městská knihovna Jihlava

Městská knihovna Jihlava
Budova knihovny je nejmladší součástí barokního souboru staveb a byla původně jezuitským gymnáziem, které bylo otevřeno v roce 1727. Po zrušení jezuitské koleje, semináře i gymnázia v roce 1773 přešla škola do majetku státu a v polovině 19. století bylo přistoupeno k výrazné přestavbě celého objektu. V jejím průběhu byl ve třetím poschodí dočasně ponechán tzv. "divadelní sál", nynější dětské oddělení městské knihovny. Zde byla v roce 1740 uvedena první opera v Jihlavě.

V roce 1890 gymnázium budovu opustilo a prázdný objekt pak odkoupilo město pro ubytování vojska. Následovalo období, kdy byla stavba postupně využívána k různým účelům. Sloužila jako nájemní dům, hudební škola, rodinná a dívčí škola, městská strážnice a městský archiv. Za podrobnější zmínku stojí událost z roku 1935, kdy dům č. 49 na jihlavském náměstí odkoupila firma Baťa. Renesanční fresky zde objevené roku 1925 bylo rozhodnuto zachránit a přenést do prvního patra bývalého gymnázia, do tehdejší hudební síně. Celá akce byla bezesporu ojedinělou záležitostí. Bylo při ní zachráněno 29 m2 vzácné fresky, jež původně pokrývala mázhaus jihlavské lékárny U Svaté Anny, která v domě č. 49 sídlila. Pečlivé zrestaurování fresek bylo provedeno při nejnovější rekonstrukci budovy v Hluboké 1 v roce 2003.

V období 2. světové války byla v budově na přechodnou dobu umístěna městská knihovna. Poté zde krátce sídlil archiv, škola pro ženská povolání, školní internát a od roku 1950 Krajské velitelství Národní bezpečnosti, které budovu opustilo roce 1960. Od roku 1961 se budova na bezmála čtyřicet let stala sídlem Státního okresního archivu v Jihlavě.

V roce 2002 bylo přistoupeno k obnově budovy pro potřeby městské knihovny. Byla provedena řada náročných prací stavebního a památkářského charakteru, přičemž záměrem rekonstrukce bylo v co největším rozsahu zachovat původní konstrukce a současně splnit požadavky na funkci moderní knihovny.

Kontakt
Městská knihovna Jihlava,
Hluboká 1
586 01 Jihlava

tel.: 56559 7859, 7850, 7851
fax.: 56559 7853

https://www.knihovna-ji.cz/