Židovský hřbitov

Židovský hřbitov
Kostelecká ulice
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

V údolí pod brandýským náměstím protékal kdysi potok, zvaný Chobot. Na něm klapal renesanční potoční mlýn a v jeho sousedství začínala židovská čtvr´t, jejíž synagoga s rabínským domem v ulici Na potoce byla obnovena po požáru roku 1829. Vzácnou památkou brandýské židovské obce je hřbitov, který se původně nacházel za hranicí města. Patří k nejstarším v Čechách - první hroby se tu datují už po roce 1568. Pověstmi opředená je tumba zemského písaře Menachema Mendla ze Záp. Také   spisovatel Vojtěch Rakous na počátku 20. století patřil k významné a starobylé židovské komunitě brandýského Polabí. Její tragický konec připomíná expozice i pamětní desky obětí nacistické totality v budově židovského hřbitova.

 V současné době není hřbitov běžně přístupný veřejnosti. V případě zájmu o prohlídku kontaktujte Informační centrum.

http://www.infocentrum-brandysko.cz/