Židovský hřbitov a synagoga

Židovský hřbitov a brandýská synagoga

https://www.brandysko.cz/zidovsky-hrbitov-a-brandyska-synagoga/d-25480/p1=28035

Židovský hřbitov v Brandýse patří k nejstarším v Čechách, s prvními hroby po roce 1568 a s pověstmi opředenou tumbou zemského písaře Menachema Mendela ze Záp. Připomíná bohatou historii zdejší židovské obce stejně jako synagoga v ulici Na potoce, kde začínala městská židovská čtvrť. Brandýská synagoga byla do dnešní podoby obnovena roku 1829 po velikém požáru, ale po 2. světové válce zůstala uzavřena a její interiér byl zničen. V roce 2014 byla obnovena do své původní krásy v rámci projektu záchrany židovské kultury v ČR „Deset hvězd“ a je přístupná veřejnosti jako muzeum židovské tradice i kulturní sál.Synagoga v Brandýse nad Labem je přístupná od 1.5. do 31.10. denně mimo pondělí od 10:00 do 17:00 hod.Klíče od židovského hřbitova jsou k dispozici oproti záloze v synagoze, mimo sezónu v Informačním centru.