Městská knihovna J. Čižmáře, Vizovice

Městská knihovna Josefa Čižmáře, Vizovice

Knihovna poskytuje tyto služby:
absenční půjčování knih, časopisů a novin, zvukových knih  CD – mluvené slovo
prezenční půjčování z fondů příruční knihovny a fondu regionální literatury
meziknihovní výpůjční služba (MVS)
rezervační služba
přístup na internet
WI-FI
informační činnost
regionální literatura, informace o regionu
kulturně výchovná činnost
knihovnicko – informační činnost pro ZŠ, MŠ a Střední školu oděvní a služeb
absenční půjčování zvukových knih ve formě CD s MP3 pro zrakově postižené

Půjčovní doba
Pondělí    12:00 - 17:00
Úterý 10:00 - 11:00, 12:00 - 18:00
Středa 12:00 - 15:00
Čtvrtek    10:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Kontakty
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

+420 577 019 582
info@knihovnavizovice.cz

https://www.knihovnavizovice.cz/