Distillery Land, Vizovice

Distillery Land, Vizovice
Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. ctí tradici palírenství a chce ji přiblížit veřejnosti. Proto se rozhodla aktivně věnovat oblasti cestovního ruchu a buduje exkurzní a návštěvnické centrum Distillery Land.

Areál společnosti prošel kompletní rekonstrukcí, která mu vrátila podobu ze 30. let minulého století, tzn. z období, kdy firmu vlastnil pan Rudolf Jelínek. Projekt zpracoval Ing. arch. Jan Konečný, který mj. pracoval jako scénograf v Národním divadle v Praze. Realizace projektu byla spolufinancovaná z prostředků programu SAPARD Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Hlavním záměrem projektu Distillery Land je přiblížení tradice a umění přeměny ovocných plodů v kvalitní destiláty a prezentace původní „fabriky“, kde se snoubí tradiční výrobní postupy a nejmodernější technologie. Projekt má přispět k propagaci regionu a rozvoji cestovního ruchu v něm.

Exkurzní trasa zahrnuje návštěvnické centrum s podnikovou prodejnou, kinosál, pěstitelskou pálenici, provoz egalizace s obřími dřevěnými sudy (zrání destilátů), stáčírnu (plnění láhví) a degustační místnost. K dispozici jsou i odborné varianty s prohlídkou rektifikace (zušlechťování destilátů) a pálenice pro první destilaci včetně fermentace (kvašení). Součástí prohlídek je ochutnávka výrobků.

Smyslem exkurzní trasy DISTILLERY LAND je seznámení veřejnosti s hlavními principy výroby, historií a tradicí firmy RUDOLF JELÍNEK a.s. jako významného českého výrobce a exportéra v oblasti výroby alkoholických nápojů.

Pravidelné exkurze pro veřejnost probíhají v pravidelných intervalech bez nutnosti rezervace. V případě skupin 10 a více osob je možná exkurze i v jiném časovém termínu, ale vždy po předcházející rezervaci. Prohlídky po předchozí rezervaci probíhají celoročně.

PRAVIDELNÉ EXKURZE pro veřejnost (bez objednání)
květen
pondělí, středa, pátek ve 13.00 hod. / exkurze rozšířená

červen
pondělí, středa, pátek ve 13.00 hod. / exkurze rozšířená
pondělí – pátek v 16.00 hod. / exkurze základní, od 8 osob, při menším počtu osob proběhne exkurze v audiio provedení/

červenec a srpen
pondělí, středa, pátek v 10.00 hod. / exkurze základní
každý pracovní den: pondělí - pátek ve 14.00 hod. /exkurze rozšířená

září
pondělí, středa, pátek  ve 13.00 hod. / exkurze rozšířená

Objednávky a bližší informace o exkurzích:
Tel:: +420 577 686 129
GSM: +420 725 653 115
E-mail: polachova@rjelinek.cz, exkurze@rjelinek.cz

https://www.distilleryland.cz/exkurze-v-arealu.html