Studna s kaplí Panny Marie Lurdské, Vizovice

Chladná studna s kaplí Panny Marie Lurdské, Vizovice
Na severní straně Doubravy (676 m) v Komonecké hornatině vyvěrá ze skály pramen vody, který má dle legendy uzdravující účinky. Nad pramenem stojí kaplička se sochou Panny Marie. Tomuto místu se odedávna říká Chladná studna. Kaple u Chladné studni postupně vznikala na přelomu 19. a 20 stol. na podkladě dvou neobvyklých uzdravení vodou z pra­mene: téměř slepého chlap­ce z Tichova a dívky z Vizovic, onemocnělé španělskou chřipkou.

Její otec Jan Rechlík z Vizovic vybudoval v roce 1905 u pramene kamenný portál, ke které­mu byla v roce 1937 přistavěna kaple se sochou Panny Marie Lurdské a konána první pouť. Poutě byly během druhé světové války a za komunistického režimu zakázány, jejich obnovení nastalo po roce 1989. Poslední úpravy (i vodního pramene) proběhly v roce 1997. Poutní kaple je nyní místem klidu a zamyšlení v hlubokých lesích Vizo­vické vrchoviny. Místo oplývá neopakovatelnou atmosférou, kdy člověk podvědomě cítí respekt k přírodě, historii a možná také k bohu.

http://www.mestovizovice.cz/turista/historicke-pamatky/kaple-u-chladne-studny/