Farní kostel sv. Vavřince, Vizovice

Farní kostel sv. Vavřince, Vizovice
Farní kostel sv. Vavřince je výraznou pohledovou dominantou sakrální architektury. Je tvořen trojlodní stavbou s půlkruhovým závěrem kněžiště, na jehož jižní straně se nachází sakristie s oratoří, a dále je tvořen čtyřbokou věží s ochozem v průčelí. Předkostelem se nachází Socha sv. Floriána (barokní skulptura postavena v polovině 18. století.) a Socha sv. Jana Nepomuckého (barokní skulptura postavena v r. 1730 a obnovená r. 1899)

Kdy byl postaven kostel ve Vizovicích, není známo. Některé prameny se zmiňují o vizovickém kostele již okolo roku 1200. Původní kostel byl asi dřevěný. Po založení kláštera v roce 1261 zbudovali mniši pro vzrůstající počet farníků kostel větší. Další zpráva pochází z roku 1495, kdy vizovický pán Boček Kuna z Kunštátu zchátralý kostel sv. Vavřince znovu vybudoval. Věž tohoto kostela stojí dodnes.

Od poloviny 16. století téměř sto let se podle vyznání majitele panství také střídali duchovní na vizovické faře. Na začátku 16. století majitel panství Emerich Dóczy dokonce povolil, aby vizovický kostel užívali společně věřící obou vyznání (ve větší části kostela měli bohoslužby katolíci, v menší evangelíci).

Další zmínku o vizovickém kostele máme ve zprávě mikulovského probošta Háje ze dne 26. 6. 1778: V neděli a svátky byl tak velký nával v kostele, že děkan Breyer se vážně obával, že tento prastarý sešlý kostel se rozpadne. Když se tedy podařilo sehnat potřebné peníze, starý kostel byl zbořen a na jeho místě byl postaven v letech 1793 až 1795 vedle staré věže kostel nový. Slavnostně jej posvětil 20. června 1802 olomoucký světící biskup hrabě Alois Josef Kolowrat.

Popis stavby
Trojlodní stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí je z r. 1792. Na jižní straně kněžiště je sakristie s oratoří. Kolem věže je otevřený ochoz, na věži hodinový ciferník.

http://www.mestovizovice.cz/turista/historicke-pamatky/farni-kostel-sv-vavrince/