Nový židovský hřbitov, Náchod

Nový židovský hřbitov v Náchodě
Nový židovský hřbitov se nachází na jihozápadním okraji města Náchod v Královéhradeckém kraji.

Historie a popis
Ve městě jsou známy dva židovské hřbitovy, starý a nový. Starý židovský hřbitov se nacházel na křižovatce ulic Českých bratří a Na Hamrech a v současnosti je na jeho místě park s pamětními deskami.[1]

V roce 1925 byl v nedaleké ulici U Zastávky zřízen nový židovský hřbitov,[2] jež byl i přes praktickou likvidaci místní židovské komunity využíván i po druhé světové válce.[2]

Bývalá obřadní síň, kterou projektoval architekt A. Kurz, je v současnosti využívána k obytným účelům. Vybudována byla rovněž vozovna a hrobnický dům.[2]

V 16. století byla ve městě údajně postavena také synagoga, jež byla v 18. a 19. století přestavována, a roku 1964 pak zbořena.[3]

Přispěvatelé Wikipedie, „Nový židovský hřbitov v Náchodě,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nov%C3%BD_%C5%BEidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_N%C3%A1chod%C4%9B&oldid=15948701 (získáno 10. 12. 2018).