Městské Divadlo Dr. Josefa Čížka, Náchod

Hotel U Beránka a Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, Náchod
Stavba náchodského Beránku začala v roce 1912. Hlavní motivací bylo vytvoření prostorného sálu, kde by bylo možné pořádat společenské a kulturní akce pro občany města. Architektonickým řešením byl pověřen Ing. Dr. Alois Čenský, který navrhoval např. objekty Vinohradského divadla a Měšťanské besedy na Smíchově. Stavba trvala dva roky, denně na ní pracovalo až 150 lidí. Sochařskou a štukatérskou výzdobou byl pověřen akad. sochař Josef Pekárek, který měl bohaté zkušenosti z výzdoby významných pražských architektonických skvostů. Na čelní pravé straně budovy je malý balkon a pod ním pamětní deska z černého mramoru s nápisem: „Odsud 28. dne měsíce října 1918 podána náchodským radostná zvěst, že obnoven Český stát.“

26. dubna 1914 byl Beránek slavnostně předán náchodské veřejnosti. Při této příležitosti na prknech divadla vystoupili zdejší ochotníci s hostujícím předním členem činohry Národního divadla Eduardem Vojanem.

Na programu byla hra Aloise Jiráska Jan Žižka. Na jeviště byla slavnostně zavěšena historická opona, která byla navržena roku 1895 pro hudební pavilon Národopisné výstavě v Praze Mikolášem Alšem, znázorňující příchod praotce Čecha na horu Říp.

Aktuální informace na https://hotel-beranek.com/, http://www.beraneknachod.cz/