Rovninské balvany, Ostrava

Rovninské balvany, Ostrava
Rovninské balvany jsou přírodní památka ve statutárním městě Ostrava v areálu výstaviště Černá louka nedaleko městského centra vyhlášená v roce 1964. Sestává ze souboru deseti bludných balvanů odkrytých v pískovně v Hlučíně–Rovninách v roce 1958, po svém objevu znovu zaházených a znovu odkrytých při rekultivačních pracích o šest let později. Svědčí o rozsahu zalednění pevninským ledovcem v sálském období na území Ostravska. Z místa nálezu byly balvany na své nynější místo přemístěny v roce 1964.

https://www.ostravainfo.cz/cz/objevuj-ostravu/priroda-a-okoli/6281-rovninske-balvany.html