Bělský les, Ostrava

Bělský les, Ostrava
Bělský les se rozkládá na ploše 160 ha katastru Zábřehu nad Odrou, Staré Bělé a Výškovic. Na jižním okraji Bělského lesa se nachází malebné místo s lesním pramenem a kapličkou, vybudovanou z vysokopecní strusky v zástinu bukového porostu, které je nazýváno Starobělskými Lurdami.

Rekreační funkce Bělského lesa začala nabývat na významu od počátku 20. století spolu s rozvojem města a nárůstem počtu obyvatel. Les byl stále více navštěvován, přibývalo organizovaných akcí různých společenských a sportovních organizací. Soustavná a cílevědomá podpora rekreační funkce lesa byla zahájena v 70. letech. Severní část lesa, bezprostředně navazující na bytovou zástavbu, byla upravena na lesopark s minigolfem a dětským hřištěm. Pro provozování rekreačně-sportovních aktivit byl zřízen areál zdraví.

Území lesoparku, jež  bylo ve 20. století zabráno pro vojenské účely, se  v průběhu minulých let přeměnilo na moderně koncipovaný, kultivovaný příměstský areál plně využitelný k rekreaci a poznávání. Úprava tohoto prostoru pro sportovně-rekreační využití se zde přímo nabízela, protože se nachází v dosahu rozsáhlých sídlišť několika městských částí.

https://www.ostravainfo.cz/cz/objevuj-ostravu/priroda-a-okoli/8078-belsky-les.html