Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Ostrava

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Ostrava
Dřevěný kostel je replikou původního kostela, jenž zcela vyhořel 2. 4. 2002. V červnu 2003 byla zahájena stavba nového kostela, avšak podle původních projektů a metod práce, znovu pak byl otevřen a vysvěcen v říjnu 2004. Původní významná lidová jednolodní dřevěná stavba v gotickém a raně renesančním slohu byla ze 16. stol. Loď s rovným stropem byla oddělena od trojbokého presbyteria oblým triumfálním obloukem, nejstarší částí byla čtyřboká věž (původně asi samostatná zvonice), která byla zakončena kvadratickou hlavou s přilbicovou střechou. Celá stavba byla z modřínového dřeva, vnější stěny a střecha byly pokryty šindelem. Do r. 1898 byly vnitřní části obíleny, poté natřeny olejovou dřevěnou barvou. Do roku 1909 se kolem kostela nacházel hřbitov.

ADRESA
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
Jestřábského
Ostrava-Hrabová
72000

https://www.ostravainfo.cz/cz/objevuj-ostravu/pamatky-a-architektura/sakralni-stavba/210-kostel-sv-kateriny-alexandrijske.html