Muzeum Keltičkova kovárna, Ostrava

Muzeum Keltičkova kovárna, Ostrava
Muzeum se nachází na pozemku, kde kolem roku 1750 použil zdejší uhlí Jan Keltička (považován za nálezce uhlí). Všechny exponáty muzea jsou zaměřeny na původní Keltičkovo řemeslo, to jest kovářství a hornictví a na nástroje spojené s touto profesí.

Návštěvu do muzea lze dohodnout na tel. čísle – 777194658 – a e-mail adrese muzeumkovarna@gmail.com

http://keltickovakovarna.cz/