Oblastní muzeum Brandýs nad Labem

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Arnoldinovský dům,

Masarykovo náměstí 97

250 01, Brandýs n. L.

+420 326 396 599

+420 326 396 600

ompv.reditel@seznam.cz

https://brandys.muzeumbrandys.cz/cz/

Oblastní Muzeum Praha-východ

V renesančním domě čp. 97, zvaném Arnoldinovský, sídlí Oblastní muzeum Praha-východ, zařízení Krajského úřadu Středočeského kraje, se svými vlastivědnými expozicemi. Mimo celé řady sbírkových kolekcí z regionální historie a antropologie, přírodnin, výtvarného umění a bohatých archivů tu najdeme také archeologické nálezy, dokládající pravěké osídlení zdejšího kraje. První zemědělci kolonizovali povodí Labe v mladší době kamenné. Ve městě a v jeho blízkém okolí se nacházejí pozůstatky osídlení z doby kamenné i doby bronzové, z nichž nejstarší u Záp pocházejí z období 5500 – 4300 př. Kr. a v nálezech jsou zastoupeny i doba železná, období římské a stěhování národů. V Arnoldinovském domě pořádá Oblastní muzeum pravidelné umělecké a naučné výstavy a další ze stálých expozic svým návštěvníkům nabízí v bývalé katovně, v dalším z výjimečných domů renesančního Brandýsa. V katovně se sgrafitovou fasádou žil poslední z katů brandýského panství, jakýsi František Neufuss, do roku 1790.