Zámek Brandýs nad Labem

Zámek Brandýs nad Labem
Plantáž 402
250 01 Brandýs nad Labem
+ 420 326 904 630, 602 299 950, 731 648 463
spravcezamku@brandysko.cz
http://www.brandyszamek.cz/

Zámek Brandýs nad Labem patří k nejvýznamnějším renesančním památkám Čech a je jedinečným zámkem v zemích Koruny české, kde v průběhu čtyř staletí pobývali všichni panovníci Habsbursko – Lotrinské dynastie.První záznamy o Brandýse se datují rokem 1304, a pokud vznikl už po roce 1290, lze se domnívat, že jeho stavitelem možná nebyl nikdo menší, než Jan z Michalovic, zakladatel rodu pánů z Michalovic, nejvyšší číšník království a diplomat krále Václava II., proslulý vítěznými turnaji na dvoře francouzského krále Filipa IV. a opěvovaný v písních minnesengerů. Prvním písemně doloženým majitelem zdejšího hradu je jeho potomek, Jan z Michalovic, řečený Správný, k roku 1354. Hrad a panství Brandýs pak přešlo do majetku Jaroše Tovačovského z Cimburka, muže vlivného u královského dvora, který rozsáhlou přestavbou v duchu vladislavské gotiky přeměnil původní pevnostní hrad ve výstavný pozdně gotický palác. Po smrti dalšího majitele, Jana ze Šelmberka, který v přístavbách pokračoval, zůstal Brandýs v majetku rodu Krajířů z Krajku. Počátkem 16. století již bylo brandýské panství známé jako příhodné pro kratochvíli a za lovem sem přijíždí i král Vladislav II. Jagellonský.V 16. století byl jako na ty nejkrásnější dny v životě s císařem. Po svém odchoduz Brandýsa v roce 1912 arcivévodský pár Karel a Zita město i zámek ještě mnohokrát navštívili, i v těžké době světové války. Císař a český král Karel v roce 1917 brandýský zámek zakoupil z pozůstalosti po svém zemřelém strýci Ludvíku Salvátorovi do svého osobního vlastnictví.Spolu s ostatními habsburskými statky připadl po válce brandýský zámek československému státu. Záměr hradního architekta Kamila Hilberta upravit jej jako letní sídlo pro prezidenta T. G. Masaryka nevyšel a zámek byl předán státní správě lesů na dlouhá desetiletí, aby sloužil jako kancelářská budova, dílny, byty a sklady.V současném zámku, který od roku 1995 vlastní, opravuje a do původní krásy navrací město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, je dnes již trvale přístupná historická expozice v původních císařských komnatách, Knihovna toskánských Habsburků Národního muzea, černá kuchyně gotického hradu, alchymistická dílna a další zajímavosti. V reprezentačních sálech zámku se konají společenské akce, v zámecké kapli koncerty a svatební obřady. V bývalých císařských kuchyních je otevřena toskánská restaurace s terasou s výhledem na řeku Labe a na sousední Starou Boleslav, město sv. Václava. 

Recepce zámku: recepcezamek@brandysko.cz. Brandýský zámek je otevřen celoročně, kromě pondělí, v době od 10:00 – 17:00 hod.

Mimo hlavní sezónu, od října do dubna, jsou pravidelné prohlídky pouze v sobotu a v neděli. Prohlídky jsou každou celou hodinu, v době od 10.00 do 16.00 hod.