Zámek Brandýs nad Labem

Zámek Brandýs nad Labem
Zámek Brandýs nad Labem je významná renesanční památka se skvostnými sgrafity, kde v průběhu pěti staletí pobývali všichni panovníci Habsburské dynastie.
Zámek Brandýs byl oblíbené letní sídlo císaře Rudolfa II., loveckým zámkem císaře Karla VI. a osudový zámek císařovny Marie Terezie, byl hlavní stan císaře Františka I. v čase napoleonských válek, sběratelské muzeum arcivévody Ludvíka Salvátora, nejmilejší zámek posledního císaře a českého krále Karla I. Rakouského.

Také vy se můžete stát hosty na brandýském zámku při prohlídce v původních císařských komnatách, v apartmánu blahoslaveného Karla I. a císařovny Zity, v zámecké knihovně toskánských Habsburků, v expozici uniforem a zbraní císařské kavalerie, v zámecké obrazárně a v sálech gotického hradu s největším rodokmenem královských a šlechtických rodů od prvních Přemyslovců po současné panovníky monarchií Evropy.

Reprezentační sály i nádvoří a zahrada brandýského zámku nabízejí množství zážitků při koncertech komorní hudby a zámecká kaple, místo královské tradice, se může stát vznešeným prostorem pro Váš svatební obřad.

K historickým výročím se na branadýský zámek sjíždějí návštěvníci z mnoha evropských zemí a zámek je místem romantiky starých časů a nádhery historických uniforem.

Otevírací doba:
Brandýský zámek je otevřen celoročně, kromě pondělí, v době od 10.00 do 17.00 hod.
Prohlídky jsou každou celou hodinu, v době od 10.00 do 16.00 hod., minimální počet 5 osob.
Mimo hlavní sezónu, od října do dubna, jsou pravidelné prohlídky pouze v sobotu a v neděli.

Vstupné:
Plné vstupné 80,-Kč
Snížené vstupné (děti do 15 let, studenti a senioři nad 65 let) 50,-Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) 180,-Kč

Kontakty
Zámek Brandýs nad Labem
Plantáž 402
250 01 Brandýs nad Labem

Tel.:
326 904 630
602 299 950
731 648 463

E-mail:
spravcezamku@brandysko.cz

http://www.brandyszamek.cz/