Běloveský pevnostní skanzen, Náchod

Běloveský pevnostní skanzen
Běloveský pevnostní skanzen představuje ucelenou koncepci péče o objekty československého opevnění z let 1935-38. Vstupní branou do skanzenu je bezbariérový pěchotní srub N-S 84 Voda v Náchodě-Bělovsi, kde je vystavena unikátní sbírka mapující historii československé armády první republiky i boj za svobodu během první a druhé světové války. Srdcem projektu je objekt těžkého opevnění N-S 82 Březinka, který má návštěvníky co nejnázorněji seznámit s technickou dokonalostí a jednotlivými funkcemi pěchotního srubu, nejdůležitějšího prvku pevností linie. Objekt je plně zrekonstruovaný do původní podoby z roku 1938 včetně veškerého vybavení a zbraní. Prohlídku pěchotního srubu N-S 82 Březinka doplňuje expozice o československém opevnění v sousedním objektu N-S 81 Lom.

Otevírací doba
http://www.brezinka.cz/navstevni-doba

Vstupné
http://www.brezinka.cz/vstupne

Kontakt
731 886 069
603 776 961,
museum@brezinka.cz

http://www.brezinka.cz/