Tvrz Skutina

Tvrz Skutina
Československé opevnění budované v letech 1935-1938 podél hranic tehdejšího Československa patřilo mezi nejdokonalejší pevnostní obranné systémy v Evropě. Projektované opevnění se skládalo z linie lehkých objektů (LO) a těžkých objektů (TO).

Lehká linie byla tvořena jednoduchými pevnůstkami s jednou nebo dvěmi malými střeleckými místnostmi podle vzoru a typu objektu. Některé se pak lišily v různých detailech podle okolního terénu a bojového určení objektu.

Těžké opevnění se skládá ze samostatných objektů nebo dělostřeleckých tvrzí. Jednotlivé objekty se od sebe lišily odolností, vzhledem i vnitřním uspořádáním. Při jejich projektování se bralo v úvahu mnoho aspektů jako např. tvar okolního terénu a strategická důležitost prostoru. Podle toho byly objekty situovány a vyzbrojeny.

Otevírací doba:
Květen - Říjen
sobota - neděle 10-16 hodin

Vstupné:
Dospělí 80 Kč
Děti 50 Kč

Kontakt
Josef Balcar
Pulická 472, 518 01 Dobruška

Tel.: +420 603 521 468

http://www.skutina.cz/cs/