Tyršovy sady, Pardubice

Tyršovy sady, Pardubice
Tyršovy sady jsou městský park v Pardubicích. Park byl vybudován pod valy Pardubického zámku jako místo konaní celostátní Výstavy tělovýchovy a sportu, která se ve městě uskutečnila roku 1931. Pojmenován je po Miroslavu Tyršovi.

Historie
V místě dnešních Tyršových sadů byl původně pernštejnský náhon, roku 1910 zasypaný a přeměněný v mokré louky, které každoročně zaplavovala povodeň.[1] V roce 1931 se ve městě konala celostátní Výstava tělovýchovy a sportu, která se stala podnětem k přeměně okolí zámku ve výstavní park o ploše 70 510 m2.[2] V něm byly umístěny desítky funkcionalistických výstavních pavilonů. Kvůli výstavě byly navíc nedaleko parku postaveny Letní stadion, Hotel Grand a Umělecko-průmyslové muzeum. Po skončení výstavy areál výstaviště dále sloužil jako městský park pro společenské vyžití. Například v Rotundě u jezírka se až do 60. let konaly taneční večery (poslední budovy výstaviště byly odstraněny roku 1977).[3]

Kolem roku 1970 se uskutečnila rekonstrukce parku podle projektu architekta ing. Vaňka. V parku rostlo na 150 taxonů dřevin, často ve více varietách, vznikla i naučná stezka. Po vzniku městských obvodů v 90. letech péče o dřeviny poklesla a park postupně upadal. Po roce 2000 se objevují snahy o jeho obnovu.

V roce 2014 začala obsáhlá revitalizace parku.

Revitalizace parku 2014 - 2015
Revitalizace má parku vrátit jeho původní funkci, tedy vytvořit z komplexu pod pardubickým zámkem opět místo zajímavé pro širokou veřejnost. Návrh revitalizace počítá s tím, že podzámecký park bude sloužit všem generacím, bude přátelský, bezbariérový a bezpečný. Po revitalizaci má být místem pro odpočinek, relaxační aktivity a hry, různé kulturní aktivity či zajímavá setkání.[4] Tento projekt byl ovšem již od svého zahájení kritizován místními občanskými iniciativami, které zpochybňovaly jednak rozsah kácení v parku, později ale i ekonomické aspekty celého projektu (cenu i budoucí provozní náklady) a jeho celkovou koncepci. Pod tlakem aktivistů nakonec došlo k významné redukci počtu kácených stromů, nicméně základní koncepce návrhu autora Ing. et Ing. Tomáše Jiránka zůstala zachována.

Přispěvatelé Wikipedie, „Tyršovy sady (Pardubice),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tyr%C5%A1ovy_sady_(Pardubice)&oldid=15958354 (získáno 21. 05. 2018).

Autor: Michal Louč – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19012269Tyršovy sady