Starý hřbitov, Hronov

Starý hřbitov, Hronov
Jeho vznik souvisí s existencí kostela, kolem něhož se pohřbívalo odnepaměti. Obehnán je silnou kamennou zdí, kterou lemují lípy zasazené P. Josefem Regnerem, hronovským farářem. Na starém hřbitově odpočívají hrdinové Jiráskovy románové kroniky U nás. Socha anděla z červeného permského pískovce v pozdně klasicistním pojetí pochází z dílny místního lidového řezbáře a sochaře Františka Vlacha (1841 - 1920).

Hřbitov zanikl se založením nového hřbitova v roce 1900. Opuštěné hroby časem splynuly s travnatou plochou. Jen blízkost kostela, náhrobky z prusko-rakouské války 1866 a torza pískovcových plastik připomínají, že tu kdysi byl hřbitov. Sadová úprava plochy byla provedena v r. 1910.

http://www.mestohronov.cz/vitejte-u-nas/clanek/stary-hrbitov