Bývalý svobodný dvůr, Hronov

Bývalý svobodný dvůr, Hronov
Částečně roubené stavení čp. 49 stojí na místě původní gotické vodní tvrze ze 13. století. Majitelé dvora (svobodníci) byli osvobozeni od roboty, měli však povinnost zajišťovat svými povozy převoz potřeb náchodské vrchnosti při cestách do Prahy nebo do Vídně.

V r. 1639, kdy Švédové Hronov vypálili, vyhořel také svobodný dvůr. V první polovině 40. let 17. století jej nechal znovu postavit Matěj Maršík. Jeho syn Jan prodal v r. 1679 dvůr Pavlu Židovi a ten ještě téhož roku za 745 kop gr. míš. Matěji Jiráskovi, jehož rod „dvorských“ Jirásků zde hospodařil až do r. 1882.

Část valu a příkopu gotické tvrze byla narušena v r. 1889 při stavbě sousední přádelny bavlny, poslední zbytky byly rozvezeny počátkem 20. století. Budova svobodného dvora přešla do majetku Hronovské přádelny bavlny. V r. 1995 město Hronov celý areál dvora odkoupilo a od r. 1998 je objekt zapsán v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

http://www.mestohronov.cz/vitejte-u-nas/clanek/byvaly-svobodny-dvur