Měšťanská chlapecká škola, Hronov

Měšťanská chlapecká škola, Hronov
Zřízení samostatné chlapecké školy v Hronově bylo povoleno výměrem z 5. 6. 1900. Vystavěna v l. 1903 - 1904 podle architektonické studie „Našim horám“ místního stavitele Bohumila Kubečka, který také stavbu realizoval. Fasádu provedl stavitel J. Beran z Pardubic.

Úhrnný náklad na stavbu činil 264.537 korun. Dne 31. 8. 1903 se bez velkých oslav pokládal základní kámen, do něhož byla vložena pamětní listina. Podepsal ji Alois Jirásek a další činitelé obce a školství. Kolaudace školní budovy se uskutečnila 15. 10. 1904.

Budova tvoří dominantu hronovského náměstí. Je postavena ve stylu tzv. jihočeské renesance. Prvním ředitelem nové školy se stal Jaroslav Bělobrádek, jmenovaný do této funkce 20. 10. 1900.

http://www.mestohronov.cz/vitejte-u-nas/clanek/mestanska-chlapecka-skola